Όροι Χρήσης

Γενικοί Όροι

Το www.eggpaideush.gr αποτελεί τον ιστότοπο με σκοπό την παροχή πληροφοριών προς τους χρήστες της, περιλαμβάνοντας παράλληλα και το ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και διάθεσης προϊόντων, εκπαιδευτικού περιεχομένου, μέσω του Διαδικτύου της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΠΑΪΜΑΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ Ο.Ε» και το διακριτικό τίτλο «EGGΠΑΙΔΕΥΣΗ» που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Ηρακλέους 10, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 801689185, Δ.Ο.Υ. Περιστερίου και ΓΕΜΗ 161538501000.

Με τη χρήση  των υπηρεσιών του ιστότοπου ο καταναλωτής κάνει δεκτούς τους όρους χρήσης οι οποίοι ορίζονται στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση βάσει της κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Πριν εισέλθετε στο παρόν ηλεκτρονικό κατάστημα και περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα μας, οφείλετε να διαβάσετε προσεκτικά τους κάτωθι Όρους Χρήσης και την Πολιτική Απορρήτου- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων πριν τους αποδεχτείτε. Εφόσον τελικά αποφασίσετε να πλοηγηθείτε στην ιστοσελίδα-ηλεκτρονικό μας κατάστημα θεωρούμε ότι έχετε αποδεχτεί τους όρους του παρόντος. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε είτε με τους παρόντες όρους είτε με την Πολιτική Απορρήτου- Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οφείλετε να σταματήσετε τη χρήση των υπηρεσιών μας.

 Εάν οποιαδήποτε διάταξη των όρων και προϋποθέσεων είναι άκυρη, οι λοιπές διατάξεις θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. Τα μέρη στη συνέχεια διαβουλεύονται με στόχο τη συμφωνία νέων διατάξεων να αντικαταστήσουν την άκυρη διάταξη, αλλά με – όσο το δυνατόν περισσότερο – το ίδιο περιεχόμενο με την τελευταία.

Ειδικές Διατάξεις

Η ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΠΑΪΜΑΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ Ο.Ε δύναται να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία της ιστοσελίδας/ηλεκτρονικού καταστήματός της για οποιοδήποτε λόγο και οποιαδήποτε στιγμή, καθώς επίσης και να τροποποιήσει ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους χρήσης. Σε οποιαδήποτε εκ των ως άνω περιπτώσεων η ίδια αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες από αυτή την ιστοσελίδα για οποιαδήποτε τυχόν τροποποίηση ή αλλαγή. Διευκρινίζεται ότι η αλλαγή όρων δεν καταλαμβάνει παραγγελίες τις οποίες έχετε ήδη πραγματοποιήσει.

Περιγραφή προϊόντων – Πληροφορίες που σας παρέχουμε

 Οι πληροφορίες που παρέχονται από την παρούσα ιστοσελίδα-ηλεκτρονικό κατάστημα, είναι πλήρεις, ακριβείς και έγκυρες, χαρακτηριζόμενες για την μη παραβατικότητα και την αξιοπιστία της πληροφόρησης που παρέχουν. Η εταιρεία μας δε δεσμεύεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη που έχουν διαφύγει της προσοχής ή έχουν προκληθεί ακούσια ή για λόγους διακοπής της λειτουργίας της ιστοσελίδας εξαιτίας ανωτέρας βίας.. Η ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΠΑΪΜΑΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ Ο.Ε δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τα προϊόντα που θα πωληθούν μέσω της Ιστοσελίδας της στην περίπτωση που δεν υπάρχει συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης τους. 

Ρητώς αναφέρεται πως το σύνολο των άρθρων και εν γένει των πληροφοριών που παρέχονται μέσω της εν λόγω ιστοσελίδας, βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα και σχετιζόμενες βιβλιογραφίες, συνδυαζόμενες με την προσωπική εκτίμηση και γνώση του γράφοντος, σε καμία όμως περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν ως οι αποκλειστικές ενδεδειγμένες ενέργειες για την διαχείριση και την αντιμετώπιση ενός περιστατικού.

Ο παρόν ιστότοπος στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ενώ οι όποιες ενέργειες διενεργούνται μέσω αυτού, έχουν καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα.

Περιορισμός ευθύνης

Η εταιρία αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τον χρήστη-πελάτη για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσω ενδείξεων που τίθενται στη σελίδα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ειδική κατηγορία παραγγελιών αποτελούν οι επωνομαζόμενες ως ”Προσφορές”, των οποίων οι τιμές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Για τα προϊόντα αυτά τηρείται αυστηρή σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών. 

Η ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΠΑΪΜΑΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ Ο.Ε φέρει ευθύνη μόνο για δόλο και βαριά αμέλεια, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες ή υπηρεσίες που η ίδια παρέχει μέσω της ιστοσελίδας της, ενώ παράλληλα δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδεχομένως παρουσιασθούν στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Τέλος, η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και κυρίως για μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων στα προϊόντα, στις υπηρεσίες και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας της.

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας (κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, άρθρα, πληροφορίες, διακριτικά γνωρίσματα κλπ.) και του ηλεκτρονικού καταστήματός μας, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΠΑΪΜΑΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ Ο.Ε» και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής Ιδιοκτησίας, διατίθεται δε στους χρήστες/επισκέπτες της αυστηρά για προσωπική χρήση.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, μεταφορά, αποθήκευση, μεταποίηση, αναδημοσίευση, μετάδοση, διανομή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά. Σε ό,τι αφορά την αναδημοσίευση στο διαδίκτυο ή αλλού, αυτή επιτρέπεται μόνο όταν αναγράφονται πλήρως τα στοιχεία του συγγραφέα και προβάλλεται η πηγή με αντίστοιχη «σύναψη» (link) από το χώρο της ιστοσελίδας  αναδημοσίευσης προς τον αντίστοιχο χώρο της www.eggpaideush.gr, ή κατόπιν έγγραφης συναίνεσης μας, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε την www.eggpaideush.gr ως ενδιάμεσο σύνδεσμο, εφόσον ο δικτυακός σας τόπος περιέχει παράνομο, άσεμνο ή προσβλητικό περιεχόμενο, ή αν δημιουργείται με τον οποιοδήποτε τρόπο αρνητικό αντίκτυπο στην εικόνα του site μας. Για όλες τις ως άνω περιπτώσεις επιφυλασσόμαστε έναντι πάντων για κάθε νόμιμο δικαίωμά μας.

Ευθύνη χρήστη 

Με την παρούσα συμφωνία ο χρήστης αποδέχεται πως αντιλαμβάνεται και αποδέχεται τον διεθνή χαρακτήρα του διαδικτύου και δεσμεύεται να τηρεί τους κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς. Στις περιπτώσεις όπου δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη ή το μέλος να δημοσιεύσει ή να αποστείλει με προσωπικό μήνυμα ή οποιοδήποτε τρόπο σε άλλο χρήστη ή μέλος οποιεσδήποτε πληροφορίες, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενο, σύνδεσμο σε άλλη ιστοσελίδα (link) ή γενικότερα αρχείο αναγνώσιμο/εκτελέσιμο από ηλεκτρονικό υπολογιστή ή άλλη ηλεκτρονική συσκευή, για το περιεχόμενο τους ευθύνεται αποκλειστικά ο ίδιος ο χρήστης που προέβη στην αποστολή/δημοσίευση. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται το περιεχόμενο των ως άνω αναφερομένων στοιχείων: Να είναι παράνομο, υβριστικό, χυδαίο, πορνογραφικό, απειλητικό, συκοφαντικό, ενοχλητικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή να εκφράζει εθνικές, φυλετικές ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών σημάτων και μυστικών καθώς και των ευρεσιτεχνιών, να περιλαμβάνει οποιοδήποτε ιό (virus), επιβλαβές λογισμικό ή κώδικα (malware), αυτόκλητο διαφημιστικό υλικό (pop-up) και ανεπιθύμητη μαζική αλληλογραφία (spam) που να μπορεί να προκαλέσει είτε προσωρινή ή μόνιμη βλάβη/δυσλειτουργία σε οποιοδήποτε εξοπλισμό (hardware και software) ηλεκτρονικού υπολογιστή και γενικότερα ηλεκτρονικών συσκευών είτε καθυστερήσεις, παρεμβολές και διακοπές στις λειτουργίες των διακομιστών ή οποιουδήποτε τηλεπικοινωνιακού δικτύου, να περιέχει ψευδή δήλωση ως προς το πρόσωπο του χρήστη ή μίμηση οποιουδήποτε προσώπου (φυσικού ή νομικού).

Συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες (Links)

Η ιστοσελίδα μας ενδεχομένως να περιέχει συνδέσεις με ιστοσελίδες τρίτων (links). Η παροχή των links δεν συνεπάγεται έγκριση του περιεχομένου αυτών. Επίσης, η εταιρεία μας δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με τη διαθεσιμότητα ή με το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών ή για τυχόν ζημία ή τραυματισμό συνεπεία της χρήσης του περιεχομένου αυτών. Τα links παρέχονται προς διευκόλυνση των χρηστών. Οι χρήστες επισκέπτονται τις ιστοσελίδες αυτές με αποκλειστική ευθύνη τους. Συνεπώς, για οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη/χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθυνθεί απευθείας στους αντίστοιχους διαδικτυακούς τόπους και σελίδες, οι οποίες και φέρουν κατά αποκλειστικότητα και εις το ακέραιο την ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους.

Ασφάλεια – Εξασφάλιση Απορρήτου

Η εταιρεία μας δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στα ζητήματα ασφάλειας των συναλλαγών και της διαφύλαξης των προσωπικών σας δεδομένων, τηρεί όλα τα αναγκαία μέτρα για τη διαφύλαξή τους. Ο κάθε χρήστης-πελάτης κατά την είσοδό του στον ιστότοπο-ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορεί να χρησιμοποιεί τον προσωπικό του λογαριασμό (account / ο λογαριασμός μου), ο οποίος αποτελείται από τον Κωδικό Πρόσβασης (username) και τον Μυστικό Κωδικό (password). Tον εν λόγω λογαριασμό θα έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Συνιστάται να αλλάζετε τακτικά τον Μυστικό Κωδικό σας και να μη χρησιμοποιείτε εύκολα προβλέψιμους αριθμούς ή γράμματα (όπως ημερομηνία γέννησης κ.α). Αναφορικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο τώρα, η τήρηση του απορρήτου θεωρείται αυτονόητη. Κάθε πληροφορία που μεταβιβάζεται από το χρήστη είναι άκρως εμπιστευτική και η χρήση της διενεργείται μόνο στο επιτρεπόμενο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών. Πρόσβαση στις πληροφορίες που μας παρέχετε κατά τη σύναψη των μεταξύ μας συναλλαγών έχει μόνο ο υπεύθυνος επεξεργασίας της εταιρείας μας, τα στοιχεία του οποίου θα αναγραφούν κατωτέρω αναλυτικά και μόνο όταν είναι απαραίτητο, πχ. για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των αιτήσεών σας. Επιπρόσθετα τα προσωπικά σας δεδομένα δεν αποκαλύπτονται, παρά μόνο μετά από έγγραφη εξουσιοδότησή σας ή κατόπιν δικαστικής-εισαγγελικής απόφασης ή απόφασης άλλης δημοσίας αρχής. Στην περίπτωση που η εταιρεία μας απαιτηθεί να συνεργαστεί με τρίτους για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτησή σας (υπηρεσίες courier), τα δεδομένα που γνωστοποιούνται στους τελευταίους είναι τα άκρως απαραίτητα για την ολοκλήρωση της συναλλαγής και αποκλειστικά μέχρι το πέρας αυτής. Σε κάθε περίπτωση ο χρήστης μπορεί να ζητήσει οποιαδήποτε στοιχεία διατηρούνται για εκείνον, καθώς και την διόρθωσή τους σε περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα για τεκμηρίωση της ύπαρξης λάθους.

Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Πολιτική Απορρήτου

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρία μας αντιμετωπίζει πολύ σοβαρά το ζήτημα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από κάθε είδους επεξεργασία, γι’ αυτό και σε συμμόρφωση προς τον Νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR), δεσμευόμαστε ότι καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχουμε στους λήπτες των υπηρεσιών μας το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό προστασίας, όσο αφορά την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. 

Η παρούσα πολιτική έχει ως στόχο να σας πληροφορήσει για το ποια δεδομένα συλλέγουμε, τους τρόπους συλλογής, το χρονικό διάστημα για το οποίο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τους σκοπούς της επεξεργασίας καθώς και τα δικαιώματα σας.

Τι σημαίνει ο όρος προσωπικά δεδομένα;

Ως προσωπικά δεδομένα νοείται κάθε πληροφορία που αφορά ταυτοποιημένο ή ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο («υποκείμενο των δεδομένων»). Το ταυτοποιήσιμο φυσικό πρόσωπο είναι εκείνο του οποίου η ταυτότητα μπορεί να εξακριβωθεί, άμεσα ή έμμεσα, ιδίως μέσω αναφοράς σε αναγνωριστικό στοιχείο ταυτότητας, όπως όνομα, σε αριθμό ταυτότητας, σε δεδομένα θέσης, σε επιγραμμικό αναγνωριστικό ταυτότητας ή σε έναν ή περισσότερους παράγοντες που προσιδιάζουν στη σωματική, φυσιολογική, γενετική, ψυχολογική, οικονομική, πολιτιστική ή κοινωνική ταυτότητα του εν λόγω φυσικού προσώπου.

Ποια προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε;

Συλλέγουμε όλα εκείνα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα για να διεκπεραιώσουμε τις παραγγελίες σας ή για να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας.

 • Στοιχεία ταυτότητας, όπως ενδεικτικά όνομα, επώνυμο, ηλικία, εμφανιζόμενο όνομα, όνομα εταιρείας.
 • Στοιχεία επικοινωνίας, όπως ενδεικτικά τηλέφωνο, διεύθυνση, οδό, Τ.Κ., πόλη, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Γιατί συλλέγουμε τα δεδομένα σας;

Για να διεκπεραιώνουμε τις παραγγελίες σας, ολοκληρώνοντας τη συναφθείσα μεταξύ ημών σύμβαση πώλησης και να βελτιώνουμε τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, για να επικοινωνούμε καλύτερα μαζί σας καθώς και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας. Είναι επίσης απαραίτητο να συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς συμμόρφωσης με τις νομικές υποχρεώσεις ή για σκοπούς προστασίας των νόμιμων συμφερόντων της Εταιρείας. Όταν συλλέγονται τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ, έχετε την επιλογή να μην παρέχετε στην Εταιρεία τα προσωπικά σας στοιχεία. Επιπλέον, με την προηγούμενη συγκατάθεσή σας, μπορούμε να σας στέλνουμε προσφορές, προωθήσεις και εμπορικές ανακοινώσεις, με βάση τις προσωπικές σας προτιμήσεις και συνήθειες. Η Εταιρία μας δεσμεύεται ότι δεν θα επεξεργάζεται τα δεδομένα σας για σκοπούς παράνομους ή μη συμβατούς με τα προαναφερόμενα. Επιπλέον δεν θα προβούμε σε καμία πώληση ή διαβίβαση αυτών, εκτός κι αν έχουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας προς τούτο. Ρητά σημειώνεται ότι η παροχή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποτελεί απαραίτητη προυπόθεση για τη σύναψη σύμβασης, ενώ για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας υποχρεούστε να παρέχετε τα ζητούμενα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Η μη παροχή των εν λόγω δεδομένων θα συνεπάγεται την αδυναμία, από μέρους μας, να σας προσφέρουμε τις Υπηρεσίες της Εταιρείας.

Ποιος έχει πρόσβαση στα δεδομένα σας;

Πρόσβαση στις πληροφορίες που μας παρέχετε κατά τη σύναψη των μεταξύ μας συναλλαγών έχει μόνο η Εταιρεία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, η οποία και δεν διανέμει σε κανέναν άλλον οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με αυτήν τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους επισκέπτες/πελάτες της, τα στοιχεία της οποίας είναι αναλυτικά τα εξής: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ–ΜΠΑΪΜΑΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ Ο.Ε, Ηρακλέους 10, Περιστέρι Αττικής, email: info@eggpaideush.gr  , τηλ. επικοινωνίας: 210 5712488

Σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε εταιρείες που συνεργάζονται με την ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΜΠΑΪΜΑΚΑ ΝΑΤΑΛΙΑ Ο.Ε αλλά πάντοτε με προϋποθέσεις που έχουν να κάνουν με τη προώθηση και εκτέλεση της παραγγελίας σας (εταιρείες courier) και με γνώμονα ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν θα χρησιμοποιηθούν για παράνομους σκοπούς. Τέλος υποχρεούμαστε να κοινοποιήσουμε τα δεδομένα σας σε δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές εφόσον, εκ του νόμου ή βάσει δικαστικής αποφάσεως.

Ειδική περίπτωση χρήστη (Ανήλικοι)

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκου, κατά την προσφορά υπηρεσιών της κοινωνίας των πληροφοριών απευθείας σε αυτόν, είναι σύννομη, εφόσον ο ανήλικος έχει συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας του και παρέχει τη συγκατάθεσή του. Εάν ο ανήλικος είναι κάτω των 15 ετών η επεξεργασία της παραγράφου 1 είναι σύννομη μόνο μετά την παροχή συγκατάθεσης του νομίμου αντιπροσώπου του. Στην περίπτωση συναφθείσας σύμβασης, ο παρέχων τα προσωπικά δεδομένα του ανηλίκου θα πρέπει να αποδείξει ότι είναι ο έχων τη γονική μέριμνα αυτού και να συναινέσει ρητά και χωρίς επιφύλαξη στην επεξεργασία των δεδομένων του από μέρους της Εταιρίας μας, προκειμένου να καταστεί δυνατή η σύναψη και η εκτέλεση αυτής.

Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Οι τρόποι με τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι μεταξύ άλλων:

 • Κατά τη δημιουργία προσωπικού λογαριασμού (ο λογαριασμός μου), συμπληρώνοντας τις σχετικές φόρμες μέσω του ιστότοπού μας. Επιπλέον συλλέγουμε τα δεδομένα που μας στέλνετε μέσω ταχυδρομείου, e-mail ή ακόμη και δεδομένα που μας παρέχετε τηλεφωνικά.
 • Προσωπικά δεδομένα που εσείς οι ίδιοι μας παρέχετε μέσω του διαδικτυακού μας τόπου, συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες φόρμες για την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας.

Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα δεδομένα που παρέχονται από εσάς θα τηρούνται/αποθηκεύονται από εμάς μόνο  για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του  σκοπού για τον οποίο μας έχετε κοινοποιήσει τα δεδομένα σας και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και πάντως για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών από τη λύση ή λήξη της σύμβασης, όπως ορίζεται από το νόμο για την παραγραφή τυχόν αξιώσεων και για λόγους εκκαθάρισης. Τα φορολογικά στοιχεία καθώς και όσα απαιτούνται για λόγους ελέγχου από τις αρμόδιες εποπτικές Αρχές θα τηρούνται για όσο χρονικό διάστημα ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Στη συνέχεια θα καταστρέφονται, με ασφαλή τρόπο, υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών, ή λογιστικών απαιτήσεων της εταιρείας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων της ενώπιον Δικαστηρίου ή Αρχής. Ειδικότερα για τα δεδομένα που σας αφορούν και τα οποία επεξεργαζόμαστε για σκοπούς μάρκετινγκ (εγγραφή στο εταιρικό ενημερωτικό newsletter), αυτά τηρούνται από τη λήψη της σχετικής συναίνεσης, η οποία υπολογίζεται από την ανάγνωση και αποδοχή των Όρων της Πολιτικής Απορρήτου που είναι αναρτημένη στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας μας και έως ότου ανακαλέσετε αυτή πχ. κάνοντας διαγραφή από τις λίστες μας,  στο ειδικό πεδίο που βρίσκεται στα ενημερωτικά newsletters. Τέλος, ο νόμος μας παρέχει την δυνατότητα να ανωνυμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα και να τα διατηρήσουμε επ’ αόριστον, υποβάλλοντάς τα σε επεξεργασία μόνο για σκοπούς αρχειοθέτησης προς το δημόσιο συμφέρον, για σκοπούς επιστημονικής ή ιστορικής έρευνας ή για στατιστικούς σκοπούς.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας;

Σας παρέχεται μια σειρά από δικαιώματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε εύκολα και ανά πάσα στιγμή, στέλνοντας έγγραφη ειδοποίηση στην Εταιρία μας. Τα δικαιώματά σας είναι τα εξής:

 • Δικαίωμα πρόσβασης: Μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρία μας να σας γνωστοποιήσει αντίγραφο του αρχείου των προσωπικών σας δεδομένων που διατηρούμε.
 • Δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής: Μπορείτε να ζητήσετε από την Εταιρία μας να διορθώσει ή συμπληρώσει τυχόν ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία που αφορούν τα δεδομένα σας, καθώς και να διαγράψει τα δεδομένα σας εφόσον το επιθυμείτε.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα: Τα δεδομένα που μας έχετε δώσει είναι φορητά. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να μετακινηθούν ή να μεταβιβαστούν ηλεκτρονικά υπό συγκεκριμένες συνθήκες, εφόσον μας το ζητήσετε.
 • Δικαίωμα εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας: Σε ορισμένες περιπτώσεις έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε σε συγκεκριμένα είδη επεξεργασίας, όπως για παράδειγμα στην επεξεργασία των δεδομένων σας για προωθητικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, ή και να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
 • Δικαίωμα προσφυγής στην εποπτική αρχή: Ο νόμος σας δίνει το δικαίωμα να υποβάλλετε άμεσα στην εποπτική αρχή οποιοδήποτε παράπονο έχετε αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας εκ μέρους μας.
 • Δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης: Αν η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων σας από μέρους μας βασίζεται στην ρητή συγκατάθεσή σας, τότε μπορείτε ανά πάσα στιγμή να την ανακαλέσετε, επικοινωνώντας μαζί μας στα στοιχεία που σας παρέχονται παρακάτω.

Η Εταιρία μας μεριμνά ώστε να ανταποκρίνεται στα αιτήματά σας μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από τη λήψη αυτών. Αν το αίτημά σας κριθεί περίπλοκο ενδέχεται να χρειαστούμε περισσότερο χρόνο για να το ικανοποιήσουμε. Στην περίπτωση αυτή θα λάβετε σχετική ειδοποίηση. Ειδοποίηση θα λάβατε επιπλέον σε κάθε περίπτωση που για συγκεκριμένους νομικούς λόγους δεν θα είμαστε σε θέση να συμμορφωθούμε στο αίτημά σας.

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε απορία σχετικά με την ανωτέρω πολιτική προστασίας, θέλετε να ασκήσετε κάποιο από τα προαναφερόμενα δικαιώματά σας ή θεωρείτε ότι θίγεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρία μας, με τους κάτωθι τρόπους:

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210 5712488

Email: info@eggpaideush.gr

Επίσης αν θεωρείτε ότι τυχόν παραβιάζονται δικαιώματα σας μπορείτε να απευθυνθείτε στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, Λεωφ.Κηφισίας 1, Αθήνα 11523, τηλ. 2106475600 (e- mail contact@dpa.gr) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.dpa.gr 

Cookies

Η ιστοσελίδα μας  συλλέγει και χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη/ μέλους, ώστε κάθε φορά που αυτός συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες (οι οποίες είναι ανώνυμες) και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Τα cookies δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου που είναι αποθηκευμένο ή εγκατεστημένο στον προσωπικό υπολογιστή του, αλλά χρησιμοποιούνται προκειμένου να αναγνωρίζεται από την ιστοσελίδα μας ο επισκέπτης/χρήστης των παρεχόμενων από την ιστοσελίδα μας υπηρεσιών και επιλογών. Διευκολύνουν με λίγα λόγια την πρόσβαση του επισκέπτη/χρήστη στις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας. Εάν θέλετε οι τοποθεσίες να αποθηκεύουν cookie στον υπολογιστή σας, μπορείτε να τις ενεργοποιήσετε. Μπορείτε επίσης να ορίσετε για ποιες τοποθεσίες θέλετε να αποκλείονται τα cookie. Ο αποκλεισμός των cookies μπορεί να μην επιτρέψει να προβάλλονται σωστά ορισμένες σελίδες ή μπορεί να λάβετε ένα μήνυμα από μια τοποθεσία που σας ενημερώνει ότι για να την προβάλετε σωστά πρέπει να κάνετε αποδοχή των cookie. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν επιθυμεί την χρήση cookies δεν θα έχει πρόσβαση σε ορισμένες από τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας. Στο www.eggpaideush.gr, χρησιμοποιούμε cookies κατόπιν συναίνεσης σας, τα οποία μπορείτε να απενεργοποιήστε ανά πάσα στιγμή ,για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή σας. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές κατηγορίες cookies (Τεχνικά ή Λειτουργικά cookies, Στατιστικά cookies, Διαφημιστικά cookies, Cookies Εμπορικής Προώθησης / Καταγραφής, Κουμπιά κοινωνικών δικτύων), υφίστανται όμως και τα απολύτως απαραίτητα τα οποία εγκαθίστανται με δική σας ενέργεια και σχετίζονται με τη συμπλήρωση μιας παραγγελίας – φόρμας και γενικότερα αιτήματά σας προς εμάς. Κατά την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας, θα σας εμφανιστεί ένα μήνυμα περί αποδοχής ή μη αποδοχής των παραπάνω cookies (εξαιρούνται τα απολύτως απαραίτητα cookies). Σε περίπτωση μη αποδοχής, απενεργοποιούνται όλα τα παραπάνω cookies (εξαιρούνται τα απολύτως απαραίτητα cookies).

Αγορά προϊόντων – Τοποθέτηση παραγγελίας

Έχοντας προχωρήσει στην αποδοχή των ανωτέρω όρων, εφόσον το επιθυμείτε, μπορείτε να προχωρήσετε σε αγορές προϊόντων από το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα. Αφού επιλέξετε το προϊόν ή τα προϊόντα που σας ενδιαφέρουν, προχωράτε στην παραγγελία, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα που υπάρχει στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Τα στοιχεία που στην φόρμα απαιτούνται είναι: όνομα, επώνυμο, όνομα εταιρίας, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας, Πόλη, Περιφέρεια, Ταχυδρομικός κώδικας,  Τηλέφωνο (σταθερό ή κινητό), διεύθυνση e-mail και Χώρα. Η Εταιρία μας ουδεμία παρέμβαση δύναται να ασκήσει στα δεδομένα που καταχωρεί ο Πελάτης, τα οποία εκλαμβάνει ως ορθά και αληθή, επιφυλασσόμενη κάθε νόμιμου δικαιώματος της σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι αυτά είναι πλαστά, ψευδή ή ανυπόστατα. Στην αίτηση αυτή ο Πελάτης υποχρεούται να συμπληρώσει τα αληθή του στοιχεία. Ο Πελάτης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη για την αλήθεια, την εγκυρότητα, ακρίβεια, πληρότητα και ενημέρωση των στοιχείων που καταχωρεί ως στοιχεία του στην αίτηση, και είναι μόνος υπαίτιος για τις τυχόν ποινικές συνέπειες από την δήλωση ψευδών ή ανύπαρκτων στοιχείων. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας θα ενημερώνεστε με ένα αυτοματοποιημένο e-mail, το οποίο θα περιλαμβάνει τις λεπτομέρειες αυτής. Εάν παρουσιαστεί οποιαδήποτε εκκρεμότητα θα σας ενημερώσουμε με e-mail ή θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή κατά την καταχώριση της παραγγελίας σας στην ιστοσελίδα μας. Η εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή/και υπηρεσιών, που λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, πρόκειται να χρησιμοποιηθούν ως ενιαίο σύνολο και λειτουργούν ως μονάδα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η εταιρεία οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία. Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή τιμή, δίχως κάποια ιδιαίτερη ένδειξη που να δικαιολογεί αυτή, παρακαλούμε όπως επικοινωνήστε μαζί μας με τους προαναφερθέντες τρόπους επικοινωνίας, προτού να προχωρήσετε στην ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Υπαναχώρηση για αγορές που συνάπτονται από απόσταση

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, ο πελάτης έχει δικαίωμα να υπαναχωρήσει από την αγορά προϊόντων με δήλωσή του απευθυνόμενη προς την εταιρεία μας, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την εκ μέρους του παραλαβή των προϊόντων. Προς το σκοπό αυτό μπορεί να έρθει είτε σε τηλεφωνική επικοινωνία μαζί μας στο τηλέφωνο 2105712488 είτε να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα (email)στη διεύθυνση info@eggpaideush.gr, συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα που θα βρει στο παρόν κεφάλαιο. 

Πιο αναλυτικά: Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας τα αντίστοιχα προϊόντα που έχετε παραλάβει, με έξοδα δικά σας. Σε περίπτωση που παραγγείλετε παρτίδα προϊόντων η προθεσμία εκκινεί την στιγμή που θα παραλάβετε το τελευταίο προϊόν της παρτίδας. Το προϊόν θα πρέπει να μας αποσταλεί στην ίδια κατάσταση που το παραλάβατε και εντός της συσκευασίας του (χωρίς αυτό να είναι συναρμολογημένο). Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Δεν ευθυνόμαστε και δεν θα αποζημιώσουμε καταναλωτή ούτε θα παράγει αποτελέσματα η υπαναχώρηση σε περίπτωση που έχει προκληθεί ζημία στα αγαθά από υπαιτιότητα του καταναλωτή ή σε περίπτωση χρήσης η οποία υπερβαίνει το αναγκαίο για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών. Το προϊόν προς επιστροφή, πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά με το αντίστοιχο παραστατικό αγοράς. Εφόσον πληρούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις, θα γίνεται επιστροφή χρημάτων στο πελάτη εντός 14 εργάσιμων ημερών από τον χρόνο που ενημερώθηκε η εταιρία για την υπαναχώρησή του. Εάν η πληρωμή έχει γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας η εταιρεία μας θα προχωρήσει σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες ώστε να ενημερώσει την τράπεζα για να γίνει η επιστροφή του χρηματικού ποσού στο πελάτη. Για να τηρήσετε την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να μας αποστείλετε τη δήλωσή σας περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησής σας πριν λήξει η προθεσμία υπαναχώρησης. Βρείτε το έντυπο υπαναχώρησης ΕΔΩ

Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης

Από το δικαίωμα υπαναχώρησης εξαιρούνται, μεταξύ άλλων,

 • τα προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του καταναλωτή
 • τα προϊόντα τα οποία μπορούν να αλλοιωθούν ή λήγουν σύντομα, 
 • τα προϊόντα τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή για λόγους προστασίας της υγείας ή για λόγους υγιεινής, εφόσον είναι σφραγισμένα και έχουν αποσφραγιστεί μετά την παράδοση, 
 • τα προϊόντα τα οποία, μετά την παράδοση, λόγω της φύσης τους, είναι αναπόσπαστα αναμεμειγμένα με άλλα στοιχεία,
 • η προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου μη παρεχόμενου πάνω σε υλικό μέσο, εάν η εκτέλεση ξεκίνησε με την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση του καταναλωτή και την επιβεβαίωση εκ μέρους του ότι χάνει έτσι το δικαίωμα της υπαναχώρησης, 
 • οι σφραγισμένες ηχητικές εγγραφές, οι σφραγισμένες εγγραφές βίντεο και το σφραγισμένο λογισμικό για υπολογιστές, που αποσφραγίστηκαν μετά την παράδοση,
 • οι εφημερίδες και τα περιοδικά, εκτός κι αν υπάρχει συνδρομητική σύμβαση για την προμήθειά τους (π.χ. εγχειρίδια δραστηριοτήτων)

Ακύρωση Παραγγελίας

Ανεξαρτήτου του δικαιώματος υπαναχώρησης έχετε δικαίωμα να ακυρώσετε την παραγγελία σας στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας, κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής διαδικασίας μπορείτε να κάνετε πίσω (back) και να διαγράψετε τις ποσότητες των προϊόντων από το καλάθι αγορών, πατώντας το κουμπί “Αφαίρεση’’.

Αν έχετε ολοκληρώσει την ηλεκτρονική σας παραγγελία αλλά το προϊόν δεν έχει σταλεί ακόμα από εμάς, μπορείτε να την ακυρώσετε καλώντας στο 2105712488. Εάν έχετε παραλάβει το προϊόν μπορείτε να επικοινωνήσετε με το 2105712488 ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της ιστοσελίδας μας (info@eggpaideush.gr) και κατόπιν συνεννόησής μας να συζητήσουμε για τις επιλογές που έχετε

Εάν η παραγγελία σας έχει ήδη τιμολογηθεί και παρόλα αυτά θέλετε να την ακυρώσετε πρέπει να έρθετε και πάλι σε επικοινωνία μαζί μας με τους άνω τρόπους που σας διατίθενται.

Εγγύηση / Ευθύνη / Ελλατωματικά Προϊοντα

Όλα τα προϊόντα που πωλούνται στην ιστοσελίδα είναι απαλλαγμένα από κάθε νομικό ή πραγματικό ελάττωμα. 

Σε περίπτωση ελαττωματικού προϊόντος θα πρέπει να μας ενημερώσετε στους άνω τρόπους επικοινωνίας που αναλυτικά σας έχουν γνωστοποιηθεί. Αν υφίστανται ελαττώματα στο προϊόν έχετε τις ακόλουθες επιλογές: 

– ή την επιδιόρθωση ή την αντικατάσταση του προϊόντος, αρκεί αυτή να είναι δυνατή και να μην απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες για τον πωλητή,

– ή την υπαναχώρηση από την σύμβαση, εφόσον το ελάττωμα δεν είναι ασήμαντο,

– ή την μείωση του τιμήματος.

Αντικατάσταση του προϊόντος μπορεί να γίνει μόνο εάν προσκομιστεί η συσκευασία του και μόνο εάν το ελάττωμα δεν προέρχεται από κακή χρήση του καταναλωτή ή παραβίαση των οδηγιών χρήσης του προϊόντος. 

Για προϊόντα με εργοστασιακή εγγύηση, μπορούμε να σας ενημερώσουμε για το πού θα πρέπει να απευθυνθείτε για την αντικατάσταση ή τη διόρθωσή τους. Τα προϊόντα που τυχόν τροποποιηθούν, επιδιορθωθούν, εγκατασταθούν ή προστεθούν από τον αγοραστή εξαιρούνται της  εγγυήσεως, αν αυτή προβλέπεται σε κάποιο αγαθό. Η εγγύηση δεν εφαρμόζεται σε φθαρμένα ή κατεστραμμένα προϊόντα που προέκυψαν από τη μεταφορά ή εξαιτίας κακής και μη ενδεδειγμένης χρήσης.

Επισημαίνεται ότι η επιχείρησή μας δε σας παρέχει καμία εμπορική εγγύηση είτε πρόκειται για καταναλωτικά αγαθά με εκτιμώμενη διάρκεια ζωής, άνω των δύο ετών είτε με μικρότερη. Ανεξάρτητα βέβαια από την παροχή ή µη εµπορικής εγγύησης ο καταναλωτής έχει τα δικαιώµατα που απορρέουν από τη διετή νόµιµη εγγύηση.

Πληρωμές Προϊόντων

Πιστωτικής, Χρεωστική ή Προπληρωμένη Κάρτας

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με πιστωτικές, χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες των Visa, Mastercard και Maestro,  American Express και Diners Club.

Για την εισαγωγή των στοιχείων της κάρτας σας μεταφέρεστε στο ασφαλές σύστημα της τράπεζας AlphaBank. Μετά την επιτυχή πληρωμή επιστρέφετε ξανά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Αντικαταβολή 

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας με τη μεθοδο της αντικαταβολής. Τα προϊόντα έρχονται μέσω των οδηγών του ΕΛΤΑ Courier και εσείς πληρώνετε το αντίτιμο τη στιγμή της παραλαβής. Το κόστος αντικαταβολής που επιβαρύνεστε είναι στα 3€.

Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες φορολογικές διατάξεις τα παραστατικά πάνω από 500 ευρώ προς ιδιώτες (απόδειξη λιανικής) και 500 ευρώ για παραστατικά προς επαγγελματίες /επιχειρήσεις (τιμολόγιο πώλησης) εξοφλούνται ΜΟΝΟ :

 • με κατάθεση /έμβασμα σε τραπεζικό λογαριασμό. 
 • με χρέωση σε πιστωτική κάρτα 

Δεν ισχύει για αποστολές με ογκώδη ή βαριά αντικείμενα που αναλαμβάνει πρακτορείο μεταφορών.

Kατάθεσης σε Τραπεζικό Λογαριασμό 

Μπορείτε να εξοφλήσετε την παραγγελία σας μέσω κατάθεσης στον Τραπεζικό Λογαριασμό της EggΠαίδευσης. Είναι σημαντικό να συμπεριλάβετε τον κωδικό της παραγγελίας σας στην αιτιολογία της κατάθεσης ώστε να εντοπίσουμε εύκολα την πληρωμή σας και να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία σας.

Η κατάθεση μπορεί να γίνει στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό:

Τράπεζα: Alphabank
ΙΒΑΝ: GR 9701 4036 7036 7002 0020 15800
Δικαιούχος: ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ – ΜΠΑΪΜΑΚΑ Ο.Ε.

Μετά την κατάθεση του ποσού, σας παρακαλούμε να μας στείλετε το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με e-mail στο info@eggpaideush.gr

Μόλις ταυτοποιήσουμε την εξόφλησή σας, θα σας αποστείλουμε άμεσα την παραγγελία σας.

Οι προσφορές που ισχύουν κατά περιόδους στο ηλεκτρονικό κατάστημα είναι ανεξάρτητες και δεν συνδυάζονται με καμία άλλη προσφορά ή προωθητική ενέργεια.

** Σε περίπτωση που γίνει η κατάθεση μέσω άλλης τράπεζας, ο πελάτης χρεώνεται με τυχών έξοδα διατραπεζικής συναλλαγής.

Τρόποι Παραγγελίας

Μπορείτε να προχωρήσετε στην παραγγελία σας με τους κάτωθι τρόπους:

Α. Από τον ιστότοπο www.eggpaideush.gr όπου θα βρείτε την φόρμα παραγγελίας, τοποθετώντας ό,τι χρειάζεστε στο καλάθι αγορών σας.

Β. Στο e-mail: info@eggpaideush.gr

Γ. Τηλεφωνικά, καλώντας μας 2105712488 από Δευτέρα ως Παρασκευή 9:00 π.μ-17:00 μ.μ

Κάθε παραγγελία σημαίνει την αποδοχή των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Πώλησης και την αποδοχή των Γενικών Όρων Χρήσης της Ιστοσελίδας, Προσωπικά Δεδομένα/Aπόρρητο και Χρήση των Cookies χωρίς καμία επιφύλαξη σχετικά με τους όρους αυτών και τυχόν ειδικές συμφωνίες ανάμεσα στα μέρη.

Από τη στιγμή που ο αγοραστής επιβεβαιώσει την παραγγελία του κλικάροντας στο εικονίδιο «Ολοκλήρωση» (κάτω δεξιά από «την παραγγελία»), θεωρείται ότι είναι ενήμερος και έχει κατανοήσει πλήρως και ανεπιφύλακτα τους ισχύοντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης, τις τιμές, τον προτεινόμενο χρόνο και κόστος παράδοσης για τον όγκο και τις ποσότητες καθώς και τα προτεινόμενα προϊόντα προς πώληση και αγορά από τον αγοραστή. Η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας προϊόντων συνεπάγεται υποχρέωση πληρωμής του κόστους της παραγγελίας εκ μέρους του Καταναλωτή/πελάτη.

Μόλις ολοκληρώσετε την παραγγελία σας στον ιστότοπο ή στο e-mail, εντός της ημέρας, θα λάβετε επιβεβαίωση για τα προϊόντα που παραγγείλατε στο δικό σας e-mail. Είναι υποχρέωσή σας, σε περίπτωση που δεν λαμβάνετε τα σχετικά emails, σύμφωνα με τους γενικούς όρους που διέπουν τις συναλλαγές μας, να μας ενημερώνετε χωρίς καθυστέρηση.

Σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμο κάποιο από το προϊόν που επιλέξατε για την παραγγελία σας, τότε θα επικοινωνήσουμε μαζί σας ή στο e-mail ή στα τηλέφωνα που μας έχετε δηλώσει. Αν, πάλι, δεν μπορέσει να γίνει εφικτή η επικοινωνία μαζί σας εντός 7ημερών από την παραγγελία σας, τότε το αίτημα σας, ακυρώνεται και θα πρέπει να μας αποστείλετε νέα παραγγελία.

Eπισημαίνεται ότι πριν την τοποθέτηση της παραγγελίας ο αγοραστής δηλώνει ότι έχει την πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα που του επιτρέπει να συμβάλλεται σύμφωνα με τους παρόντες Γενικούς Όρους και Προϋποθέσεις Πώλησης. Η εταιρεία μας δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη αναφορικά με την εξακρίβωση της δικαιοπρακτικής ικανότητας των επισκεπτών της ή των αγοραστών. Κατά συνέπεια, αν ένα άτομο δε διαθέτει την δικαιοπρακτική ικανότητα να παραγγείλει προϊόντα από την Ιστοσελίδα της www.eggpaideush.gr, οι νομικοί συμπαραστάτες του (γονείς, κηδεμόνες) θα αναλάβουν την ευθύνη για αυτή την παραγγελία και κυρίως την αποπληρωμή της

Αποστολές Προϊόντων

Έξοδα Αποστολής

– Τα έξοδα αποστολής διαμορφώνονται ως εξής: έως 2 κιλά είναι  3,50 ευρώ, έως 3 κιλά είναι 4 ευρώ, έως 5 κιλά είναι 5,5 ευρώ.

– Για παραγγελίες από Κύπρο τα έξοδα αποστολής είναι 10ευρώ (έως 2 κιλά). Τα δέματα μας φεύγουν από την Ελλάδα κάθε Τετάρτη με την Elta Courier και φτάνουν στον προορισμό τους μέσα σε 10 εργάσιμες ημέρες.

– Για παραγγελίες από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας προκειμένου να ενημερωθείτε για τα έξοδα αποστολής. 

Αποστολή Προϊόντων

Φυσικά Προϊόντα

Οι παραγγελίες οι οποίες περιλαμβάνουν την πώληση υλικών προϊόντων αποστέλλονται με τη μεταφορική εταιρία Elta Courier, την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημερομηνία ολοκλήρωσης τους. Μόλις η παραγγελία σας αποσταλεί, θα λάβετε ενημερωτικό e-mail. Οι παραγγελίες που καταχωρούνται μετά τις 14.00, θα παραδίδονται για αποστολή στην εταιρία ταχυμεταφορών την επόμενη εργάσιμη ημέρα. Οι παραγγελίες που δεχόμαστε την Παρασκευή μετά τις 14:00 και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου, θα παραδίδονται στην εταιρία ταχυμεταφορών για αποστολή την Δευτέρα (εφόσον είναι ημέρα εργάσιμη).

*Ο χρόνος παράδοσης είναι ενδεικτικός, αφορά εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία αναχώρησης από την Αθήνα και μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις συνθήκες. Οι αργίες, καθώς και οι περίοδοι αιχμής (Χριστούγεννα, Πάσχα κλπ) ενδέχεται να επηρεάσουν τα ως άνω.

Ηλεκτρονικά Προϊόντα

Τα ηλεκτρονικά προϊόντα είναι διαθέσιμα προς λήψη αμέσως μετά την εξόφληση και ολοκλήρωση της παραγγελίας σας. Μόλις εξοφλήσετε την παραγγελία σας, λαμβάνετε email με το σχετικό δεσμό προς λήψη των ηλεκτρονικών προϊόντων. 

Αν έχετε επιλέξει να εξοφλήσετε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό τότε θα πρέπει να περιμένετε μέχρι να επαληθευτεί η κατάθεσή σας και μόλις συμβεί αυτό τότε θα λάβετε το email με το δεσμό λήψης των ηλεκτρονικών προϊόντων σας.

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

 

Σε περίπτωση όμως που δεν μπορέσουμε να επιλύσουμε πλήρως τα τυχόν ζητήματα τα οποία έχετε και θεωρείτε ότι σε οποιονδήποτε βαθμό κάποιο δικαίωμα σας από τις μεταξύ μας συναλλαγές προσβάλλεται, μπορείτε να επιδιώξετε την επίλυση τυχόν διαφορών καταφεύγοντας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του Κανονισμού 524/2013, η οποία επιτρέπει τόσο σε καταναλωτές όσο και σε εμπόρους να επιλύουν ηλεκτρονικά τις διαφορές τους. Εθνικό σημείο επαφής για την ΗΕΔ στην Ελλάδα έχει οριστεί το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας πληροφορίες για το οποίο και για την επίλυση διαφορών μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση ec.europa.eu/odr. Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε στο Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr). Τα ανωτέρω δεν αποκλείουν την δυνατότητά υμών να προσφύγουμε στα αρμόδια Δικαστήρια για όποια ενδεχόμενη διαφορά ανακύψει.

Newsletter

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την εταιρεία μας και για το λόγο αυτό θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία που συλλέγουμε μέσω της φόρμας εγγραφής στο newsletter μόνο για τους εξής σκοπούς:

α) για να εξυπηρετήσουμε παραγγελίες προϊόντων μας και να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας

β) για εμπορικούς σκοπούς ή σκοπούς marketing δηλαδή για να σας παρέχουμε έγκαιρη ενημέρωση για τα νέα προϊόντα μας, καθώς και για εκδηλώσεις της εταιρείας μας και άλλες δραστηριότητές μας (αποστολή καταλόγων, e-mails, προσφορών, ειδήσεων) και

γ) για να απαντήσουμε σε οποιοδήποτε άλλο αίτημα σας στο πλαίσιο της εμπορικής μας δραστηριότητας.

Για καθέναν από αυτούς τους σκοπούς, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται: στην περίπτωση:

(α) μέχρι την διεκπεραίωση της εμπορικής συναλλαγής και για όσο απαιτείται από την εφαρμοστέα νομοθεσία, στην περίπτωση

(β) μέχρι να μας δηλώσετε ότι επιθυμείτε να απεγγραφείτε από τις ενημερώσεις και να μην τις λαμβάνετε πια και στη περίπτωση

(γ) μέχρι την διεκπεραίωση και επίλυση του αιτήματος σας.

Απεγγραφή από τη λήψη ενημερώσεων μπορείτε να κάνετε ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που έχει λάβει χώρα πριν από την απεγγραφή, επικοινωνώντας με την εταιρεία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@eggpaideush.gr. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας, τις νομικές βάσεις επεξεργασίας καθώς και για τα δικαιώματά σας θα βρείτε στην ενότητα Πολιτική Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα-Πολιτική Απορρήτου.

Αρμόδια δικαστήρια / Επίλυση διαφορών

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος και γενικώς οι συναλλακτικές σχέσεις μεταξύ της επιχείρησης και των χρηστών/πελατών της διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο