Εκπαιδευτικά παιχνίδια για την τάξη σου

Θέλεις να έχεις μια μοντέρνα τάξη με σύγχρονο εποπτικό υλικό που θα βοηθήσει τους μαθητές σου; Η EggΠαίδευση σχεδιάζει και παράγει εκπαιδευτικά παιχνίδια και εποπτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Γιατί να επιλέξω το υλικό της Eggπαίδευσης;

Η EggΠαίδευση αποτελείται από εκπαιδευτικούς που γνωρίζουν, τόσο τις ανάγκες μιας σύγχρονης τάξης με στόχο τον εκσυγχρονισμό τους, αλλά και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα γραφιστικά προγράμματα που χρησιμποιούμε και ο απλός σχεδιασμός των καρτών είναι ένας τρόπος να βοηθήσουμε όλα τα παιδιά σε μια τάξη, “μεταφέροντας” άμεσα το εκάστοτε μήνυμα. Φυσικά, όλο το υλικό παρέχεται  σε φυσική μορφή και φτάνει άμεσα στη πόρτα σου. 

Μετάβαση στο περιεχόμενο